Política de cancel·lació i devolucions

No es pot cancel·lar una comanda una vegada confirmada.

Igualment, no s'admeten devolucions d'aquesta comanda. Kapolba, SA gestionarà qualsevol incidència que hagi pogut sorgir.

Totes les notificacions i comunicacions per part de l'USUARI a Kapolba, SA, es consideren eficaces a tots els efectes, quan s'hi dirigeixin d'alguna de les formes següents:

1-Enviament de correu postal a l'adreça C/Jovara, 305, 08370 Calella (Barcelona), o bé, a través del nostre correu nui-beach@kaktushotels.com, on també podeu deixar els vostres suggeriments, queixes o reclamacions.

Queden fora d'aquestes normes els drets reconeguts per la legislació vigent.

 

Política de reemborsament

CLÀUSULA 1

OBJECTIU: Establir les directrius per efectuar el reemborsament d’una comanda feta a través del web de regala.nuibeachcalella.com.

ABAST: Aplica a les operacions de venda fetes a través del lloc regala.nuibeachcalella.com, així com als processos que hi intervenen.

CLÀUSULES: Els reemborsaments generats a partir de les comandes fetes pel client es regulen per les clàusules següents establertes per Kapolba, S.A.:

 

CARACTERÍSTIQUES D’UN REEMBORSAMENT

El client ha de tramitar la sol·licitud de reemborsament per la mercaderia que hagi adquirit i que no compleixi amb les expectatives requerides, considerant que s’aplicaran només en els següents casos:

1.1 Si s’ha efectuat un cobrament incorrecte respecte del val regal comprat.

1.2 A causa de les diferents particularitats que poden haver-hi en les compres en línia, tots aquells casos no previstos en aquestes polítiques seran revisats i validats des de Kapolba, SA.

CLÀUSULA 2

REQUISITS PER A TRÀMIT DE REEMBORSAMENT.

Per sol·licitar un reemborsament s’ha d’enviar un correu electrònic a nui-beach@kaktushotels.com:

2.1 L’assumpte del correu electrònic ha de ser: INCIDÈNCIA + [NOM].

2.2 Descripció de la incidència.

2.3 Codi del val regal.

2.4 Un cop verificada la incidència us farem el reemborsament.

CLÀUSULA 3

COM S’EFECTUEN ELS REEMBORSAMENTS

3.1 Si el val regal no coincideix amb l’import cobrat, canviarem el val regal per el correcte.

3.2 Si s’ha efectuat un cobrament incorrecte, es pot rebre la diferència o bé rebre un val regal per l’import pagat.